Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Latokartanon historiallinen ympäristö, Salo. Latokartanon viljelysmaisemaa. Kuva: MV/RHO Johanna Forsius 2007