Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Anerionjärven kyläasutus, Salo. Häntälän kylää Anerionjärven ympäristössä. Kuva: MV/RHO Johanna Forsius 2007