Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Anerionjärven kyläasutus, Salo. Laperlan kylä. Kuva: MV/RHO Johanna Forsius 2007