Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Anerionjärven kyläasutus, Salo. Anerionjärven maisemaa Laperlassa. Kuva: MV/RHO Johanna Forsius 2007