Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Suomusjärven kirkonkylä, Salo. Suomusjärven kirkonkylän raittia. Kuva: MV/RHO Johanna Forsius 2007