Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Laukkaniityn kylä, Aura. Laukkaniityn kylää Auran kunnassa. Kuva: MV/RHO Johanna Forsius 2007