Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Strömbergin teollisuus- ja asuinalue, Vaasa. Kontaktoritehdas vuodelta 1948 Strömbergin teollisuusalueella Vaasassa. Kuva: MV/RHO Tuija Mikkonen 2007