Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Vaasan tarkka-ampujakasarmit, Vaasa. Tykkihalli Vaasan tarkka-ampujakasarmilla. Kuva: MV/RHO Minna Pesu 2007