Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Karijoen kirkkoympäristö, Karijoki. Karijoen kirkko. Kuva: MV/RHO Maria Kurtén 2006