Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Puolakkavaaran asutuskylä, Sodankylä. Puolakkavaaran asutuskylä. Kuva: MV/RHO 125790:13 Hannu Vallas 2005