Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Elimäen kartanot ja viljelymaisema, Kouvola. Moision kartano. Kuva: MV/RHO Johanna Forsius 2008