Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Turun tuomiokirkko ja Turun historiallinen ydinalue, Turku. Turun tuomiokirkko. Kuva: MV/RHO Hilkka Högström 2008