Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Ruokojärven kulttuurimaisema, Kankaanpää. Kankaanpään kirkko. Kuva: MV/RHO 23353 Marja Terttu Knapas 1986