Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Lapinjärven kirkonkylä, Lapinjärvi. Lapinjärven kirkonkylän raittia. Kuva: MV/RHO Johanna Forsius 2008