Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Lapinjärven kirkonkylä, Lapinjärvi. Lapinjärven kirkot, vasemmalla ns. suomalainen kirkko, oikealla ruotsalainen. Kuva: MV/RHO Johanna Forsius 2008