Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Porvoonjokilaakson kartano- ja kylämaisema, Porvoo. Kiialan kartanon maisemaa. Kuva: MV/RHO Johanna Forsius 2008