Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Strömman kanava, Salo. Strömman kanavanvartijan asuinrakennus. Kuva: RHO218331:2 Johanna Forsius 2007