Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Repokairan ja Lemmenjoen alueen saamelaisasutus ja kullankaivajayhdyskunta, Inari. Lemmenjoen kullankaivajayhdyskunnan aluetta. Kuva: Lapin ympäristökeskus Lapin kulttuuriympäristöt tutuksi -hanke 2005