Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Alaponkun erämaatalo, Sodankylä. Alaponkun erämaatilan pihapiiriä. Kuva: Lapin ympäristökeskus Lapin kulttuuriympäristöt tutuksi -hanke 2005