Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Oulujoen suistoalueen historiallinen kokonaisuus, Oulu. Tuiranväylä, Merikosken voimala ja Toivoniemen asuinalue. Kuva: MV/RHO 125872:2 Timo-Pekka Heima 2008