Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Alatornion kirkko ympäristöineen, Tornio. Alatornion kirkko ja pappila. Kuva: MV/RHO Johanna Forsius 2008