Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Juvan kirkonmäki, Juva. Juvan kirkko. Kuva: MV/RHO 125891:2 Timo-Pekka Heima 2008