Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Hiltulan kylä, Rantasalmi. Erolan tila Hiltulan kylässä. Kuva: MV/RHO 125892:1 Timo-Pekka Heima 2008