Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Hiltulan kylä, Rantasalmi. Kivipellon tila. Kuva: MV/RHO Timo-Pekka Heima 2008