Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Repokairan ja Lemmenjoen alueen saamelaisasutus ja kullankaivajayhdyskunta, Inari. Nillan Pieran taloryhmä Lisman saamelaiskylässä. Kuva: Lapin ympäristökeskus Lapin kulttuuriympäristöt tutuksi -hanke 2006