Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Sodankylän saamelaisasutus, Sodankylä. Mutenian kylä. Kuva: Lapin ympäristökeskus Lapin kulttuuriympäristöt tutuksi -hanke 2005