Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Poroerotuspaikat ja -aidat, Inari. Sallivaaran poroaita Inarissa. Kuva: MV/RHO 124388:2 Hannu Vallas 1999