Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Kaprakan kuntoutuslaitos, Liperi. Oppilaitos Huttulammelta nousevassa rinteessä. Etualalla rantasauna. Kuva: Suomen rakennustaiteen museo.