Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Sodankylän saamelaisasutus, Sodankylä. Saamelaisasutus, Purnumukka. Kuva: MV/RHO Mikko Härö 2008