Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Etelä-Pohjanmaan suojeluskuntapiirin talo, Seinäjoki. Suojeluskuntatalon pihapiiriä. Kuva: MV/RHO Hilkka Högström 2009