Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Kotalahden kaivosyhdyskunta, Leppävirta. Kotalahden kaivoksen varasto, rikastamo, kaivostornit ja -tupa kaakosta. Kuva: MV/RHO Marianne Rautiainen 1996