Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Otanmäen kaivosyhdyskunta, Kajaani. Otanmäen kaivosyhdyskunnan asuinkerrostaloja. Kuva: MV/RHO Soile Tirilä