Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Poroerotuspaikat ja -aidat, Utsjoki. Ailigaksen erotuskaarre Kuva: MV/RHO Hannu Vallas