Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Heinävaaran vaara-asutus, Joensuu. Heinävaaran maisemaa. Kuva: Marja-Leena Ikkala 2014