Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Telkkämäen kaskialue, Kaavi. Telkkämäkeä. Kuva: Marja-Leena Ikkala 2014