Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Telkkämäen kaskialue, Kaavi. Telkkämäen ympäristöä hoidetaan laiduntamalla ja kaskeamalla. Kuva: Marja-Leena Ikkala 2014