Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Juuan kirkonkylän vanha keskusta, Juuka. Puu-Juukaa. Kuva: Marja-Leena Ikkala 2014