Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Äyhkyrin talonpoikaistila, Juuka. Luhtiaitta keskellä ja vasemmalla aittariviä. Kuva: Marja-Leena Ikkala 2016