Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Tiilikanjoen uittorakenteet, Lapinlahti. Tiilikanjoen Korkeakosken uittolaitteita. Kuva: Marja-Leena Ikkala 2017