Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Tiilikanjoen uittorakenteet, Lapinlahti. Tiilikanjokea. Kuva: Marja-Leena Ikkala 2017