Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Kallankarien kalastajatukikohta, Kalajoki. Maakallan puukirkko. Kuva: Elisa Heikkilä 2017