Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Kallankarien kalastajatukikohta, Kalajoki. Maakallan kirkko ja kalastajayhdyskunnan rakennuksia. Kuva: Elisa Heikkilä 2017