Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Suomenlinna, Helsinki. Suomenlinnaa. Kuva: Wiki Loves Monuments, CC BY-SA 4.0 Sampo Kiviniemi 2015