Museovirasto

 PERUSHAKU

kohteet maakunnittain
 

KARTTAHAKU

maakuntakartta Lappi Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Pohjois-Karjala Etelä-Karjala Pohjanmaa Pohjois-Savo Etelä-Savo Kymenlaakso Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Päijät-Häme Uusimaa - itä Kanta-Häme Uusimaa - länsi Pirkanmaa Satakunta Varsinais-Suomi
Pori Satakunta

Kellahden kartanomaisema

Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun: Kellahden kartanomaisema
Kuvaus
Kellahden kartanomaisema on säterin ja rusthollin lähekkäin sijaitsevien talouskeskusten ja niiden rakennuskannan, puistojen sekä Kellahdenjoen alavan niittymaiseman muodostama kokonaisuus Satakunnan rannikolla. 1600-luvun läänityksestä juontuvan Kellahden rakennuskanta on muotoutunut nykyasuunsa 1800-luvulla.

Kellahden aatelis- ja talonpoikaistilojen rakennuskantaa ympäröivät puistot. Kartanomaiseman arvoa lisäävät rakennusryhmien välissä kulkeva kaunislinjainen vanhojen lehtipuiden reunustama tie ja Kellahdenjoen alava niittymaisema.

Säterin rakennuskanta sekä puistosommitelma ovat valtionagronomi Henry Gibsonin suunnittelemat 1860-luvulta. Tällöin on rakennettu talousrakennus ja tiilinen karjasuoja sekä lisätty päärakennuksen vanhaan, 1818 valmistuneeseen rakennusrunkoon suurikokoinen kaksikerroksinen poikkipääty. Pääoven altaani on rakennettu 1937.

Säteristä 1600-luvulla erotetun rusthollin eli talonpoikaistilan tiilisen päärakennuksen vuodelta 1864 on piirtänyt Ahlaisten kirkonkylään monia taloja suunnitellut rakennusmestari Malén. Pihapiiriä rajaavat 1700- ja 1800-luvun talousrakennukset ja pirttirivi. Kivinavetta on vuodelta 1858.
 
Historia
Kellahden (Källfjärd) kylässä, joka sijaitsi kapean merenlahden pohjukassa, oli 1560-luvulla kuusi taloa. Ratsumestari Otto Juhana Grotenhusen sai muiden tilojen lisäksi Kellahden talot palkkioksi sotapalvelusta 1614 ja muodosti niistä säterin. Verovapaus peruutettiin isossa reduktiossa 1680-luvulla, jonka jälkeen Kellahden tila jaettiin säterivapautta nauttivaksi Kellahden Säteriksi ja ratsupalvelua suorittavaksi Kellahden Rustholliksi.
 
Lisätietoa
Suomen kartanot ja suurtilat II. Toim. Eino Jutikkala ja Gabriel Nikander. Helsinki 1941.

Suomen asutus 1560-luvulla, kyläluettelot ja kartasto. Helsingin yliopiston historian laitoksen julkaisuja N:o 4. Helsinki 1973.

Satakunnan rakennusperinne. Satakunnan seutukaavaliitto. Sarja A:177. 1990.

Matti Jokinen, Kellahti entisajan kartanoiden ja torppien kylä. Vuodet 1500-2005. Pori 2005.

Lauri Putkonen, Satakunnan rakennusperintö. Satakuntaliitto. Painamaton inventointi 2005.
 
kohteeseen sisältyy:  kartano; pihapiiri; puisto; talonpoikaistalo; talousrakennus; tie;
ympäristön nykyluonne:  kulttuurimaisema;
 
Kellahden maisemaa. Wiki Loves Monuments, CC BY-SA 4.0 Jorma Lindqvist 2017
Kellahden maisemaa. Wiki Loves Monuments, CC BY-SA 4.0 Jorma Lindqvist 2017.
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
palaute kohdetiedoista
sivun alkuun
 


© Museovirasto 2009