Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Kellahden kartanomaisema, Pori. Kellahden maisemaa. Kuva: Wiki Loves Monuments, CC BY-SA 4.0 Jorma Lindqvist 2017