Museovirasto

 PERUSHAKU

kohteet maakunnittain
 

KARTTAHAKU

maakuntakartta Lappi Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Pohjois-Karjala Etelä-Karjala Pohjanmaa Pohjois-Savo Etelä-Savo Kymenlaakso Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Päijät-Häme Uusimaa - itä Kanta-Häme Uusimaa - länsi Pirkanmaa Satakunta Varsinais-Suomi
Tornio Lappi

Tornion rautatieasema

Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun: Tornion rautatieasema
Kuvaus
Tornion rautatieasema-alueella on poikkeuksellisesti kaksi eri ikäistä asemarakennusta: ensimmäinen puinen vuodelta 1903 sekä uudempi Oulu - Tornio -radan pääteasema, joka edustaa siirtymistä tiilisiin asemarakennuksiin 1920-luvulla.

Kansainvälisen yhdysliikenteen vuoksi osa Tornion ratapihasta on rakennettu kahdella eri raideleveydellä eli käytössä ovat suomalainen ja Ruotsissa käytetty nk. normaaliraideleveys.
 
Historia
Suomen puoleinen rata Oulusta Tornioon Ruotsin rajalle valmistui 1904. Tornionjoen ylittävää liikennettä VR hoiti höyrylautalla. Tornion ensimmäisessä (1903) asemarakennuksessa oli odotussali ravintoloineen, postikonttori, lennätinkonttori, asemakonttori sekä ravintoloitsijan ja asemapäällikön asunnot.

Ensimmäisen maailmansodan aikana Torniosta tuli Venäjän keisarikunnan tärkein portti länteen. 1915 valmistui rata Karunkiin, jonne Ruotsin rautatie päättyi. Rata Haaparantaan valmistui 1919 ja pohjoiseen Kaulinrantaan 1928 ja Pelloon 1964.

Thure Hellströmin suunnittelema tiilinen asemarakennus valmistui 1928. Rautatiesilta Tornionjoen yli valmistui 1919.

Henkilöliikenne Torniosta pohjoiseen päättyi jaksoittain 1960-luvulta alkaen, Kemin ja Tornion väliltä 1988. Tornio säilyi kuitenkin edelleen vilkkaana tavaraliikenteen asemana.

Aseman itäpuolella Torpinmäellä oli 1900-luvun alussa rakennettu rautatieläisten asuinalue, joka kaavoitettiin 2003 ja jonne rakennettiin 2004–2006 uusia omakotitaloja.
 
Lisätietoa
Sirkka Valanto, Suomen rautatieasemat vuosina 1857-1920. Museovirasto, rakennushistorian osasto. Julkaisu 11/1982.

Minna Heljala, Torpinmäki ja 100 vuotta Tornion rautatiehistoriaa. Tornionlaakson vuosikirja 2003.

Ilkka Teerijoki, Tornion historia 2: 1809-1918. Tornion kaupunki 2007.

Sopimus valtakunnallisesti merkittävien asema-alueiden suojelusta (YM, päätös 9.12.1998 diarionro 2/562/96).

"Lapin kulttuuriympäristöt tutuksi" -inventointihanke 2004-2008, aineistot. Lapin ympäristökeskus.

Minna Heljala, Sirkka-Liisa Seppälä ja Tiina Elo, Joen ja meren rajakaupunki. Tornion kulttuuriympäristöohjelma. Suomen ympäristö 36/2012. Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Ympäristöministeriö 2012.
 
kohteeseen sisältyy:  liikenteenrakennus;
ympäristön nykyluonne:  kaupunki;
 
Tornion rautatieasema. Mikko Mälkki 2017
Tornion rautatieasema. Mikko Mälkki 2017.
Tornion rautatieasema. Mikko Mälkki 2017
Tornion rautatieasema. Mikko Mälkki 2017.
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
palaute kohdetiedoista
sivun alkuun
 


© Museovirasto 2009