Museovirasto

 PERUSHAKU

kohteet maakunnittain
 

KARTTAHAKU

maakuntakartta Lappi Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Pohjois-Karjala Etelä-Karjala Pohjanmaa Pohjois-Savo Etelä-Savo Kymenlaakso Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Päijät-Häme Uusimaa - itä Kanta-Häme Uusimaa - länsi Pirkanmaa Satakunta Varsinais-Suomi
Janakkala Kanta-Häme

Monikkalan ja Vanantaan kartanot

Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun: Monikkalan ja Vanantaan kartanot
Kuvaus
Monikkalan ja Vanantaan kartanot ovat 1500-luvulla perustettuja hämäläiskartanoita, joiden ympäristöön liittyy vuosisatoja jatkuneen viljelyn leimaamat peltoaukeat, rautakautiset muinaisjäännökset, kerroksiset, pitkän ajan kuluessa rakentuneet kartanon talouskeskukset ja kartanopuistot.

Kartanot ja niihin kuuluvat peltoaukeat muodostavat laajan viljelymaiseman, joka ulottuu Hiidenjoesta Kernaalanjärveen. Länsipuolella maisema yhtyy Hakoisten kartanon, linnavuoren ja peltomaiseman muodostamaan kulttuurimaisemaan.

Vanantaan kartanon kolmikerroksinen, tiilinen päärakennus on valmistunut 1901 arkkitehti Waldemar Aspelinin piirustusten mukaan. Poikkeuksellisen mahtava asuinrakennus liittyy tyyliltään ranskalaiseen barokkiarkkitehtuuriin. Päärakennusta ympäröi laaja hoidettu puisto, jossa on sekä ranskalaisen barokkipuiston että vapaamman englantilaistyylisen puiston piirteitä. Puiston laidassa on vanhan päärakennuksen kivijalalle 1911-12 rakennettu, arkkitehti Max Frelanderin suunnittelema jugendtyylinen asuinrakennus ”Huvila”. Tiilinen 1924 rakennettu tallirakennus on arkkitehti Sigurd Frosteruksen piirtämä.

Monikkalan kartanolle johtaa koivujen reunustama tie. Osittain kaksikerroksinen hirsinen päärakennus sijaitsee puiston ympäröimänä rinteen korkeimmalla kohdalla. Rakennuksen runko on 1780-luvulta ja sitä on jatkettu 1800-luvun alussa. Toinen kerros on rakennettu 1839 ja symmetriset pihasiivet valmistuivat 1910. Rakennuksen arkkitehtoninen yleisilme on lukuisista muutoksista huolimatta selkeän uusklassistinen. Talouspihan ympärillä olevat työväen asuinrakennukset ovat 1800- ja 1900-lukujen vaihteesta. Etelärinteellä sijaitsevat pihamaa ja puutarha ovat peräisin 1840-luvulta.
 
Historia
Monikkalan kartano muodostettiin kahdesta Monikkalan kylän talosta vuonna 1539. Kartanon ensimmäinen omistaja oli kirjuri Knuutti Antinpoika.

Vanantaan kartano syntyi 1500-luvun jälkipuoliskolla, kun kylän talot yhdistettiin säterikartanoksi. Kartano on kuulunut mm. Spåre- Bosin- ja Standertskjöld-suvuille.
 
Lisätietoa
Hämäläisia kartanoita ja suurtiloja. Toim. Eino Jutikkala ja Gabriel Nikander. Helsinki 1946.

Veikko Kerkkonen, Janakkalan historia. Helsinki 1976.

Rakennettu Häme. Maakunnallisesti arvokas rakennusperintö. Hämeen liitto 2003.

Teija Ahola, Rakennusinventointi – Janakkala. Hämeen ympäristökeskuksen moniste 92/2005. Hämeen ympäristökeskus, Janakkalan kunta 2005.
 
kohteeseen sisältyy:  kartano; muinaisjäännös; puisto; talousrakennus;
ympäristön nykyluonne:  agraarimaisema; kulttuurimaisema;
 
Monikkalan kartano. Kaija Kiiveri-Hakkarainen 2006
Monikkalan kartano. Kaija Kiiveri-Hakkarainen 2006.
Monikkalan kartanon rakennuksia. Kaija Kiiveri-Hakkarainen 2006
Monikkalan kartanon rakennuksia. Kaija Kiiveri-Hakkarainen 2006.
Vanantaan kartanon päärakennus. Kaija Kiiveri-Hakkarainen 2006
Vanantaan kartanon päärakennus. Kaija Kiiveri-Hakkarainen 2006.
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
palaute kohdetiedoista
sivun alkuun
 


© Museovirasto 2009