Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Monikkalan ja Vanantaan kartanot, Janakkala. Monikkalan kartanon rakennuksia. Kuva: MV/RHO Kaija Kiiveri-Hakkarainen 2006