Museovirasto

 PERUSHAKU

kohteet maakunnittain
 

KARTTAHAKU

maakuntakartta Lappi Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Pohjois-Karjala Etelä-Karjala Pohjanmaa Pohjois-Savo Etelä-Savo Kymenlaakso Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Päijät-Häme Uusimaa - itä Kanta-Häme Uusimaa - länsi Pirkanmaa Satakunta Varsinais-Suomi
Kokkola Keski-Pohjanmaa

Kiviniityn 1960-luvun pientaloalue

Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun: Kiviniityn 1960-luvun pientaloalue
Kuvaus
Kiviniityn pohjoisosan pientaloalue on muotokieleltään, mitoitukseltaan ja materiaaleiltaan yhtenäinen ja hyvin säilynyt 1960-luvun pientaloalue. Matala ja tiivis alue on rakentunut Kokkolan kaupungin kaavoittamana ja ohjauksessa eri arkkitehtien ja rakennusmestareiden tekemien tyyppipiirustusten mukaisesti.

Pientaloalue koostuu sekä 6. että 25. kaupunginosan alueista ja sijaitsee Kokkolan kaupungin ruutukaava-alueesta länteen, Pohjoisen ohikulkutien eteläpuolella ja Tehtaankadun pohjoispuolella. Parhaiten ovat säilyneet pääasiassa vuoden 1962 asemakaavan ja asemakaavan muutoksen mukaisesti 1960-luvulla rakennetut omakotitalojen korttelialueet Brennerin ja Riskan puistojen ympäristössä sekä Libeckinkadun ja Puutarhakadun varrella.

Tiiviisti ja säännönmukaisesti pienille tonteille sijoitetut yksikerroksiset pientalot sijaitsevat pääkatuja kapeampien asuinkatujen varsilla. Istutusten suojaamilla tonteilla ei ole asuinrakennuksen lisäksi muita rakennuksia. Olennainen osa alueen rakennettua ympäristöä ovat katutilat ja kulkukäytävät sekä puistot ja muut viheralueet.

Alueella on 80 yksikerroksista yhden perheen omakotitaloa, yksi rivitalo ja seitsemän kytkettyä omakotitaloa, joista suuri osa on säilyttänyt alkuperäisen asunsa. Tuomitien, Koivutien ja Leppätien varsilla on kolmetoista rakennusmestari J. Haapasaaren 1961 suunnittelemaa, yksikerroksista tiilivuorattua omakotitaloa sekä kymmenen todennäköisesti kaupunginarkkitehti Marjatta Mäkisen piirtämän Luostarinen-tyyppipiirustuksen mukaan rakennettua omakotitaloa. Libeckinkadun varrella on kolmetoista arkkitehti Jaakko Laapotin 1960 suunnittelemaa yksikerroksista Minerit-tyyppitaloa. Libeckinkadun ja Puutarhakadun varrella on myös seitsemän Heikki Heinosen 1960 suunnittelemaa Ritari-tyyppitaloa. Edellisten lisäksi Libeckinkadulla ja Puutarhakadulla on seitsemäntoista Marjatta Mäkisen suunnittelemaa Ykspihlaja-tyyppitaloa.
 
Historia
Kiviniityn alue rakentui entiselle luovutusmaalle, Kokkolan kaupungin vuosina 1898 ja 1909 asemakaavoitettujen alueiden ulkopuolelle. Osa alueesta sisältyi 1940 vahvistettuun, mutta osin toteutumatta jääneeseen, Birger Brunilan laatimaan Kokkolan kaupungin asemakaavan laajennukseen, mutta vielä 1961 Tehtaankadun ja Pohjoisen ohikulkutien väli oli peltomaata.
Kiviniityn pohjoisosa rakentui kaupunginarkkitehti Marjatta Mäkisen laatiman vuoden 1962 asemakaavan ja asemakaavan muutoksen mukaan. Kaava-alueeseen lukeutui myös Mariankadun länsipuoli.

Asemakaavassa yli 30 hehtaarin suuruinen alue suunniteltiin arviolta 4200 asukkaan kaupunginosaksi, johon varattiin 153 tonttia "omakotiluonteisia" eli omakoti-, atrium- ja rivitalorakennuksia varten, 21 asuinkerrostalotonttia, kuusi liike- ja huoltotonttia sekä yksi yleisrakennusten tontti. Kaksi suurinta omakotitaloaluetta oli sijoitettu puistojen eli Riskan puiston ja Brennerin puiston ympärille.

Omakotitonttien keskimääräinen koko oli noin 550-600 m². Rakennusalamerkinnöillä määriteltiin kerrosluvun lisäksi käytettävät julkisivumateriaalit. Alueen omakotitaloissa suunniteltiin käytettäväksi Puutalon, Tiiliteollisuuden, Suomen Mineriitin ja kaupungin rakennustoimiston laadituttamien tyyppipiirustusten mukaisia tyyppitaloratkaisuja. Tyyppipiirustukset sisältyivät kaava-aineistoon kun asiaa esiteltiin kaupunginhallitukselle ja –valtuustolle.
 
Lisätietoa
Hillevi Toiviainen, Kokkolan kaupungin historia IV. Vaasa 1994.

Kirsti Reskalenko, Kiviniityn kaavoittaminen ja rakentaminen. Kaavahistoriallisen selvityksen käsikirjoitus 29.5.2007.

Kirsti Reskalenko, Kantakaupungin yleiskaava 2030. Rakennetun ympäristön inventointi 2007 - Kaavoituksen historiaa. Käsikirjoitus 27.7.2007.

Minna Torppa - Pirkko Kangas - Leena Aunio, Kokkolan kantakaupungin yleiskaava 2030, rakennusinventointi. Länsi-Suomen ympäristökeskus KIOSKI-tietokanta 20.3.2008.
 
kohteeseen sisältyy:  kaava-alue; katutila; kaupungin asuintalo; puisto;
ympäristön nykyluonne:  kaupunki;
 
Kiviniityn 1960-luvun pientaloaluetta Kokkolassa. Johanna Forsius 2006
Kiviniityn 1960-luvun pientaloaluetta Kokkolassa. Johanna Forsius 2006.
Minerit-tyyppitalo Kiviniityn pientaloalueella Kokkolassa. Johanna Forsius 2006
Minerit-tyyppitalo Kiviniityn pientaloalueella Kokkolassa. Johanna Forsius 2006.
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
palaute kohdetiedoista
sivun alkuun
 


© Museovirasto 2009