Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Kiviniityn 1960-luvun pientaloalue, Kokkola. Kiviniityn 1960-luvun pientaloaluetta Kokkolassa. Kuva: MV/RHO Johanna Forsius 2006